نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقد مقاله «دستان ابولهب و غزال کعبه» اثر اری روبین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 158-178

20.1001.1.27173879.1399.2.2.7.1

سهیلا جلالی کندری؛ آذر زمانی