نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن» از بهاءالدین خرمشاهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-204

20.1001.1.27173879.1399.2.2.8.2

علی اکبر کلانتری؛ مجتبی مصلحی