کلیدواژه‌ها = استدلال کلامی
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی پاسخ‌های شبهۀ دور در توهم تحریف‌‌ قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-180

20.1001.1.27173879.1398.1.1.7.2

محمدجواد توکلی خانیکی؛ زهرا حیدری