کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 4
1. نسبت‌سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-112

20.1001.1.27173879.1399.2.2.4.8

سیدکاظم سیدباقری


2. نقد و بررسی مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن» از بهاءالدین خرمشاهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-204

20.1001.1.27173879.1399.2.2.8.2

علی اکبر کلانتری؛ مجتبی مصلحی


3. بازکاوی پاسخ‌های شبهۀ دور در توهم تحریف‌‌ قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-180

20.1001.1.27173879.1398.1.1.7.2

محمدجواد توکلی خانیکی؛ زهرا حیدری


4. تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-202

20.1001.1.27173879.1398.1.1.8.3

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان