آیات حجاب و چالش‌های معاصر (نقد شبهات)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 113-136

20.1001.1.27173879.1399.2.2.5.9

سید محمدحسن جواهری


نقد مقاله «دستان ابولهب و غزال کعبه» اثر اری روبین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 158-178

20.1001.1.27173879.1399.2.2.7.1

سهیلا جلالی کندری؛ آذر زمانی


ارزیابی و نقد پنداره «ترور» در سیره پیامبرصلی الله علیه و آله

دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 89-108

20.1001.1.27173879.1398.1.1.4.9

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ سید محمد حسینی


بازکاوی پاسخ‌های شبهۀ دور در توهم تحریف‌‌ قرآن

دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 161-180

20.1001.1.27173879.1398.1.1.7.2

محمدجواد توکلی خانیکی؛ زهرا حیدری


تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 181-202

20.1001.1.27173879.1398.1.1.8.3

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان


بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص)در کتاب نقد قرآن

دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 225-248

20.1001.1.27173879.1398.1.1.10.5

محمد حسین اکرمی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد جواد اسکندرلو