تعداد مقالات: 23

2. نقد مبانی ماهیت وحی نبوی قرآنی در اندیشه نصر حامد ابوزید

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-64

حسین علوی مهر


3. شبهات سبب نزول آیه 8 سوره انسان دربوته نقد

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-88

جعفر انواری


4. نسبت‌سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-112

سیدکاظم سیدباقری


5. آیات حجاب و چالش‌های معاصر (نقد شبهات)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 113-136

سید محمدحسن جواهری


7. نقد مقاله «دستان ابولهب و غزال کعبه» اثر اری روبین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 158-178

سهیلا جلالی کندری؛ آذر زمانی


8. نقد و بررسی مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن» از بهاءالدین خرمشاهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-204

علی اکبر کلانتری؛ مجتبی مصلحی


9. تحلیل محتوای کیفی کتاب «نقد قرآن» دکتر سها (با تاکید بر مبانی فکری مولف)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-232

فریده پیشوایی؛ محمد عرب صالحی


10. تحلیلی انتقادی بر شبهات خاورشناسان درباره جهاد در قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-254

رضا جعفری


11. خوانش انتقادی انگاره عالمان غیرشیعی از عصمت انبیا علیهم السلام با تطبیق بر نصوص قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 255-288

محمد هادی فرقانی؛ محمد عباس زاده جهرمی


12. نقد و بررسی اندیشه های ریچارد بل در رابطه با وحی و نبوت در کتاب «درآمدى بر تاریخ قرآن»

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 289-314

فرج اله عباسی؛ حسن رضا رضایی


13. بررسی انتقادی شبهات آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-29

20.1001.1.27173879.1398.1.1.1.6

منصور پهلوان؛ حسین رضایی


16. ارزیابی و نقد پنداره «ترور» در سیره پیامبرصلی الله علیه و آله

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

20.1001.1.27173879.1398.1.1.4.9

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ سید محمد حسینی


19. بازکاوی پاسخ‌های شبهۀ دور در توهم تحریف‌‌ قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-180

20.1001.1.27173879.1398.1.1.7.2

محمدجواد توکلی خانیکی؛ زهرا حیدری


20. تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-202

20.1001.1.27173879.1398.1.1.8.3

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان


22. بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص)در کتاب نقد قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-248

20.1001.1.27173879.1398.1.1.10.5

محمد حسین اکرمی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد جواد اسکندرلو


23. بررسی نسبت دادن «سرقت جام مَلِک» توسط حضرت یوسف علیه‌السلام به برادرانش

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 249-278

20.1001.1.27173879.1398.1.1.11.6

محمد امیر کسمائی؛ ولی الله نقی پور فر