اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 101
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 37
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 22

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 2183
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 164 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 294 روز
درصد پذیرش 23 %