اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 128
تعداد پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش 42
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 25

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 3805
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2440
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 38 %