نویسنده = حسن خرقانی
مهربانی خداوند در قرآن کریم با رویکرد پاسخ به شبهات آتئیستها در فضای مجازی

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 153-181

10.22034/sdqr.2023.169232

حسن خرقانی؛ جواد ایروانی؛ محمد دانش مزرجی