کلیدواژه‌ها = تهمت به برادران یوسف (ع)
رفع اتهام از حضرت یوسف (ع) در جریان نگهداری بنیامین

دوره 3، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 155-180

20.1001.1.27173879.1400.3.2.6.7

ولی الله نقی پور فر؛ حمید مروجی طبسی