کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
نسبت‌سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 7-30

10.22034/sdqr.2023.135921

سیدکاظم سیدباقری


مهربانی خداوند در قرآن کریم با رویکرد پاسخ به شبهات آتئیستها در فضای مجازی

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 153-181

10.22034/sdqr.2023.169232

حسن خرقانی؛ جواد ایروانی؛ محمد دانش مزرجی


تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 4، شماره 7، دی 1401، صفحه 237-258

10.22034/sdqr.2022.159887

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان