کلیدواژه‌ها = “زن در قرآن”
ارزیابی ونقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی زن ومرد بارویکرد تطبیقی به آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

علی غضنفری