کلیدواژه‌ها = قرآن
واکاوی و تحلیل ادعای مستشرقان مبنی بر تناقض در قرآن، مورد پژوهی آیات جبر و اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

فرزانه پاشازاده؛ سید ادریس ناصری عیلامی


نقد شبهه وجود گفتار مخالف با واقع در قرآن

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 285-306

10.22034/sdqr.2023.190193

سید سجاد خسروی؛ ابراهیم نوئی


شبهات نسخ دکتر سها در دایره نقادی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1400

ابراهیم امیدی؛ علی قانعی اردکانی


بررسی و نقد ترجمه‌ های مشهور معاصر در افعال تکامد قرآن

دوره 2، شماره 3، دی 1399

مجید صادقی مزیدی؛ صدیقه سادات عمرانی