کلیدواژه‌ها = شبهه
پاسخ به شبهه «نه به دین اجباری» با ترجمه‌ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی

دوره 5، شماره 10، اردیبهشت 1403، صفحه 55-80

10.22034/sdqr.2023.189926

مجید طالبی زاده؛ عباسعلی رستمی نسب؛ سیدحمیدرضا علوی؛ ناصر محسنی نیا