موضوعات = شبهه پژوهی مطالعات قرآنی
پاسخ به شبهه «نه به دین اجباری» با ترجمه‌ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 201-225

10.22034/sdqr.2023.189926

مجید طالبی زاده؛ عباسعلی رستمی نسب؛ سیدحمیدرضا علوی؛ ناصر محسنی نیا


نقد شبهه وجود گفتار مخالف با واقع در قرآن

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 285-306

10.22034/sdqr.2023.190193

سید سجاد خسروی؛ ابراهیم نوئی