راهنمای نویسندگان

اهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات

 

 • هرگونه مقالۀ پژوهشی مرتبط با موضوع دوفصلنامۀ «شبهه‌پژوهی مطالعات قرآنی» که در آن موازین علمی رعایت شود، برای بررسی، داوری و چاپ در مجلّه پذیرفته می‌شود.
 • هیأت تحریریّه نشریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.
 • تقدم و تأخر زمان چاپ مقالات با بررسی و تأییـد هیأت تحریـریـّه تعیین می‌گردد.
 • مسئولیّت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده/ نویسندگان است.
 • نویسندگان محترم بایستی مقالات ارسالی خود را براساس قالب محتوایی و صوری مجله تدوین نمایند؛ در صورت نادیده گرفتن الگوی پیشنهاد شده، هیأت تحریریه از پذیرش آن معذور است.
 • نویسندگان مقالات مجاز نیستند در مرحلۀ داوری، همزمان مقالات خود را به نشریات دیگر ارسال کنند.
 • حق چاپ پس از پذیرش برای مجلۀ «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» محفوظ است و نویسندگان نباید مقالات خود را در جای دیگر چاپ کنند.
 • چینش مقالات به هنگام چاپ الکترونیکی و کاغذی نشریه، بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان است.
 • مقالات ارسالی بایستی در محیط   word (2010 ـ 2007 ) و با فونت 13 و قلمB zar  تایپ و از طریق سامانۀ مجلۀ «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» به نشانی   shobhe.quran.ac.ir   ارسال فرمایند.  قلم عنوان و سر فصل‌ها  پُر رنگ (Bold) باشد.
 • مجلّه از پذیرش مقاله‌‌های بیش از 20 صفحه A4 (8000 کلمه) معذور است.
 • مقالات مستخرج از پایان نامه بایستی با تأیید استاد راهنما ارسال شوند. در این گونه از مقالات، نام دانشجو به عنوان نفر اول و نام استاد راهنما به عنوان نفر دوم و نویسندۀ مسئول مقاله آورده می‌شود.  
 • نویسندگان به هنگام ارسال فایل اصلی مقاله، فرم‌های «تعهدنامه» و «تعارض منافع» را تکمیل کرده و در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. تکمیل و بارگذاری این دو فرم الزامی است
 • برای دریافت فرم تعارض منافع و تعهدنامه اینجا را کلیک نمایید.
 • §  نشریۀ «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» برای جلوگیری از سرقت علمی، همۀ مقالات را در دو مرحله (قبل از داوری و قبل از چاپ)، از طریق سامانۀ «سمیم نور» مشابهت‌یابی می‌کند.
 • عنوان مقاله، نام نویسنده، نشانی دقیـق، همراه با رتبـة علمی و محل اشتغـال، شمـارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی در صفحه جداگانه نوشته و در سامانه مجله بارگذاری گردد.
 • مقالات ارسالی بایستی بر اساس اصول حرفه‌ای تایپ گردند و اصول ویرایشی و نگارشی کاملاً در آن رعایت شوند. معیار نگارش و رسم الخط مقالات باید بر اساس آخرین تحریر دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
 • معادل انگلیسی واژه‌‌ها، درون متن مقاله و در مقابل همان واژه با قلم    Times New Roman 12  آورده شود.
 • تصاویر، جداول‌‌ و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آورده شوند.
 • ذکر تاریخ تولد و وفات اندیشمندان و یا تاریخ حوادث مهم علمی، تاریخی و سیاسی به هجری و میلادی ارزش مقاله علمی را بالاتر می برد. این موارد در متن اصلی مقاله و در مقابل نام افراد ذکر می‌گردد.
 • نقل قول‌های مستقیم کوتاه و بلند داخل گیومه فرانسوی «» قرار بگیرد. و نقل قول‌‌‌‌های غیر مستقیم بدون علامت گیومه نوشته شود اما در مقابل آن، منبع ارجاع آورده شود. نقطه پایان جمله در ارجاعات درون متنی،  بیرون از پرانتز  قرار گیرد.
 • کلمات با یک فاصله از هم نوشته شوند، جز در کلمات مرکب، افعال اسنادی و افعال مرکب که نیم فاصله­‌ها باید در آنها رعایت شود.

 

 

ساختار مقالات

1. عنوان

عنوان مقاله باید کوتاه، شفاف و منعکس‌کننده هدف اصلی و محتوای مقاله باشد.

2. چکیده

چکیده (شامل 300- 250 کلمه) تصویری کلی از فرایند و نتایج تحقیق را به همان ترتیب متن، در قالب یک بند کلی به مخاطب ارائه می‌‌دهد. چکیده حاوی اجزای اصلی پژوهش یعنی مسأله تحقیق، اهداف یا (فرضیه‌ها و یا پرسش‌‌های) تحقیق، روش مورد استفاده و دلایل به کارگیری روش مورد نظر و مختصری از نتایج به دست آمده باشد. در چکیده از نقل قول و ارجاع اجتناب و از زمان حال افعال استفاده می‌‌کنیم. برای بیان کمیت‌‌ها نیز از عدد استفاده می‌شود.

3. واژه­‌های کلیدی

مفاهیم اصلی هر تحقیق (6 - 5  واژه) در قالب کلماتی ارائه می شوند که به آنها واژه­‌های کلیدی می‌گویند. واژه ‌های کلیدی که ابزار بازیابی اطلاعات هستند، معمولاً برگرفته از عنوان تحقیق، سؤال‌ها و فهرست مندرجات هستند. بهتر است از واژه‌های کلیدی کنترل شده که معمولاً  به کمک اصطلاح نامه­‌های موضوعی قابل دستیابی هستند استفاده کنیم؛ زیرا نمایه‌سازان مدارک را برحسب واژگان کنترل شده نمایه می‌کنند. واژه‌های کلیدی را با علامت ویرگول از هم جدا  می‌کنیم.

4. مقدمه

در مقدمه ضمن کوتاه نویسی، متمرکز بودن به اصل محتوای مقاله و پرهیز از ابراز مطالب بدیهی و عام، به شرح بیان مسأله، تبیین اهمیت موضوع، دلایل منطقی اجرای پژوهش، و ارائه مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع به منظور نشان دادن اختلاف نظرها، خلأ‌ها و مشکلات حل نشده در تحقیقات مرتبط پرداخته می‌شود. شرح مختصری از فصول مقاله، زمینه درک بهتر را برای مخاطب آماده می‌‌کند. مقدمه شامل بخش‌‌های بیان مسأله، اهمیّت و ضرورت تحقیق و پیشینه تحقیق است.

 • §         یادآوری یک نکته

در پیشینه تحقیق نباید صرفاً به ارائه اطلاعات کتابشناختی تحقیقات گذشته اکتفا کرد و یا آن را به ارائه یک توالی نقل قولی فرو کاست؛  بلکه باید جریانات فکری مرتبط با موضوع  مورد نظر از منابع اصلی گزینش و با رویکردی انتقادی مورد تدقیق و ارزیابی قرار گیرد، تا پس از درک قابل قبول از مسأله پژوهش، تفسیری از دانش موجود در زمینه مسأله پژوهش ارائه شود. در این بخش محقق با برقرار کردن پیوند معنادار با مطالعات گذشته و ارتباط دادن منطقی میان اطلاعات تحقیقات پیشین با مسأله و موضوع پژوهش خود، به معایب و خلأهای تحقیقات پیشین در زمینه نحوه تحلیل داده‌ها و یا حتی روش‌های به کار گرفته شده در آنها اشاره می‌کند.

5. متن یا بدنه اصلی

در این بخش از مقاله، با آوردن دسته‌بندی‌های منسجم و دقیق، به تحلیل و بررسی اصلِ موضوع پژوهش پرداخته می‌شود.

6. نتیجه‌گیری

در این بخش به نتایج حاصل از پژوهش به صورت جامع و مانع اشاره می شود. لازم است دقت شود که جمع‌بندی مقاله به معنای نتیجه‌گیری نیست. لذا در این بخش صرفاً نتایج مقاله ذکر می‌گردد.

7. پی‌نوشت

مطالبی که بودن آنها در مقاله ضروری است اما نه در متن یا بدنه اصلی مقاله، در این بخش آورده می‌شود. 

8. منابع و مآخذ

به ترتیب الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم و مرتب می شود. «قرآن کریم» و «نهج البلاغه» بدون ترتیب الفبایی و در ابتدای فهرست منابع و مآخذ آورده می‌شود.

 

 

شیوه ارجاع‌دهی و تنظیم منابع و مآخذ

شیوه ارجاع‌دهی و تنظیم منابع و مآخذ دوفصلنامۀ «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، بر اساس شیوۀ  APA  (American Psychological Association) تعیین شده است.

1. شیوه ارجاع‌ دهی درون متنی

این مجلّه ارجاعات را از نوع درون‌متنی (In-text Citation) تعیین کرده است. بر اساسروش APA، آوردن نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان و تاریخ نشر در هر نوع منبع چاپی و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله مجلات، پایان نامه و ...، الزامی است. این سبک، برای نقل قول‌های مستقیم، اضافه کردن شماره صفحه را الزامی می‌داند؛ مانند: (احمدی، 1374: 12) اما برای نقل‌های غیر مستقیم (برداشت، تفسیر) هرچند آوردن شماره صفحه را الزامی نمی‌داند، ولی جهت امانت­داری بهتر است که آورده شود. اگر در منبعی، «سال نشر» وجود نداشت، عبارت «بی‌تا» و اگر «محل نشر» وجود نداشت، عبارت «بی‌جا» و اگر «نام ناشر» وجود نداشت، عبارت «بی‌نا» آورده می‌شود. اصول و ضوابط شیوۀ ارجاع دهی درون متن مقاله به قرار ذیل است: 

 • یک نویسنده: (احمدی، 1374: 12).
 • دو نویسنده: (احمدی و یزدانی، 1374: 12).
 • بیش از دو نویسنده: (احمدی و دیگران، 1374: 12).
 • دو یا چند اثر از یک نویسنده در یک سال: (احمدی، 1374 الف: 12)؛ (احمدی، 1374 ب: 12). سال انتشار کتاب بر اساس حروف الفبا تفکیک می‌شود.
 • اگر ارجاع از دو منبع متفاوت است، دو منبع با نقطه ویرگول از هم جدا می شود: (زرین کوب، 1374: 12؛ آریان، 1378: 12).
 • ارجاع به منبعی چند جلدی: (احمدی، 1374، ج1: 12).
 • استناد به منبعی با واسطه: (احمدی، 1374: 12؛ به نقل از کاستلز، 1999: 205).

2. شیوۀ تنظیم منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله و به صورت زیر و بر اساس ترتیب حروف الفبا ارائه شود:

کتاب:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر.

 • جوادی‌آملی، عبدلله.(1376). زن در آئینۀ جلال و جمال. قم: اسراء.

کتاب با ویراستار/ مصحح/ مترجم، بدون نویسنده:

نام خانوادگی، نام.(ویراستار). (سال انتشار). عنوان کتاب. محل. انتشار: ناشر.

 • احمدی، علی.(ویراستار). (1367). ساختارگرایی. تهران: اندیشه.

کتاب با ویراستار/ مصحح/ مترجم، با نویسنده:

نام خانوادگی، نام.(سال انتشار). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم/ مصصح/ ویراستار. محل انتشار: ناشر.

 • یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب.(1371). تاریخ یعقوبی. ترجمه محمّدابراهیم آیتی. چاپ. تهران: علمی و فرهنگی.

مقاله در مجموعه مقاله یا فصلی از یک کتاب دارای ویراستار یا جمع‌آوری کننده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). عنوان مقاله یا فصلی از کتاب. (نام ویراستار یا گردآورنده)، عنوان کتاب. (صفحه ابتدا و انتهایی مقاله/ فصلی از کتاب). محل انتشار: ناشر.

 • علیزاده، رحیم.(1389). مفاهیم اخلاقی در شعر فردوسی. اکبر طالع (ویراستار)، ادبیات اخلاقی. (79 – 56). تهران: اندیشه.

کتاب چند‌جلدی/ چاپ‌های بعدی:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). عنوان کتاب. شماره جلد. شمارۀ چاپ. محل انتشار: ناشر.

 • مکارم شیرازی، ناصر.(1391). تفسیر نمونه. جلد 25. چاپ سی‌و‌چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

مجلات (journals):

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). «عنوان مقاله». عنوان مجله. سال. شماره/ پیاپی. صص: ابتدا- انتهای مقاله.

 • فهیمی‌تبار، حمیدرضا و آذری‌فرد، مهدی.(1393). «تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه». مجلۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث. سال یازدهم. شمارۀ 3/ پیاپی 23. صص: 172-141.