بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص) از سوی دکتر سها در کتاب نقد قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده

متهم ساختن پیامبر اکرم به اتهامات واهی و بی اساس، از جمله اشکالات و شبهاتی است که خاور‌شناسان یا دگر اندیشانی همچون دکتر سها-در کتاب نقد قرآن- بر دامن پاک و پیراسته‌ی رسول مکرم اسلام وارد ساخته اند. پاسخ دهی به این گونه شبهات از ضروریات پژهشی هر عصر و دورانی است. در این مقاله از سه منظر تفسیری، تاریخی و فقهی، با روش توصیفی-تحلیلی و بدون برخورداری از پیشینه‌ی اختصاصی، با ارائه‌ی تبیین روشنی از مفهوم و اسباب بردگی، به اتهام دکتر سها بر رسول خدا (برده‌گیری به منظور شهوت‌رانی) از طریق ارائه‌ی راهکار و شیوه‌ی مشروع برده‌گیری پاسخ داده شده که عبارت است از: سلب آزادی عمل از دشمنان دین و محاربان جامعه اسلامی، کشاندن آنان به درون جامعه‌ی اسلامی، وادار نمودن آنان را به زندگی در زیّ بردگی تا تربیت دینی بیابند و به‌تدریج آزاد گردند؛ لغو شدن برده‌گیری از طریق قلدری و ولایت و منحصر شدن سبب آن در غلبه‌ی جنگی، آن هم در جنگ مسلمانان با کفار، بعد از اتمام حجت و پذیرفته نشدن پیشنهاد جزیه و معاهده؛ مشروط شدن جواز وطی به استبراء

کلیدواژه‌ها