اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 135
تعداد پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 26

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 5113
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3505
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 38 %