اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 146
تعداد پذیرش 53
تعداد عدم پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 28

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 10219
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5118
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 36 %