مهربانی خداوند در قرآن کریم با رویکرد پاسخ به شبهات آتئیستها در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامى رضوى

2 دانشگاه علوم اسلامى رضوى

10.22034/sdqr.2023.169232

چکیده

رحمت و مهربانی از صفات افعالی پروردگار متعال است، که نفی آن از یزدان پاک، به مثابه قایل شدن به نقص، در ساحت وجود اوست. از سویی باور ما بر اساس آیات وحی بر این است که اصل و اساس آفرینش بر رأفت و مهربانی خداوند بنا شده است و آیات فراوانی از قرآن کریم جلوه‌های متعددی از مهربانی او را یادآور می‌شود؛ از جمله تکریم و احترام بندگان، تفضل بر بندگان، عیب‌پوشی، روش موعظه، تبشیر و امیدواری دادن، انذار، توبه‌پذیری و تأخیر در کیفر بندگان، این حقیقت را اثبات می‌کند. این در حالی است که بسیاری از خداناباوران، در آثار و نگاشته‌های خود مخصوصاً در فضای مجازی با درج شبهاتی خاص، با حقیقت مهربانی و رحمت خداوند مخالف بوده و با انتشار انگاره‌های خود در شبکه‌های اجتماعی، سعی در ارائه تصویری خشن و دهشتناک از خداوند باورمندان دارند. نوشتار حاضر که به روش کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است؛ تلاش می‌کند با تبیین مهربانی خداوند و جلوه‌های آن در قرآن کریم، به شبهات آتئیستها در فضای مجازی در این موضوع پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها