ارزیابی ونقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی زن ومرد بارویکرد تطبیقی به آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم قرآنی قم

چکیده

معاندانى که همیشه در پی ضربه زدن به پیکر اسلام بوده‏اند و نیز آنان که توان استنباط صحیح از آیات و روایات را ندارند، با مشاهده برخی عبارات و واژه‌ها بدون اینکه بر ساختار زبان عربی و فرهنگ زمان نزول قرآن و صدور روایات تسلطی داشته باشند، با پیش‌ادراک‌های خویش در پی فهم این آیات و روایات بوده و شبهه‌هائی در حوزه‌های مختلف مطرح ساخته اند.

اندیشمندان اسلام در پاسخ شبهه هایی در مورد زنان در قرآن کریم و روایات بسیار کوشیده‌اند ولی از آنجا که شبهه کنندگان همواره این شبهه‌ها را مطرح می‌کنند لازم است پاسخ‌هائی متناسب انتظارات جدید ارائه گردد.

آنچه نگارنده در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی دنبال کرده است تبیین و بررسی غیر متعصبانه و علمی شبهه‌ها بر پایه دانسته‌های بشری است. محقق در پی بیان این مهم است که زن و مرد دو موجود مستقل بوده و لذا امکان مقایسه بین آن دو کاری نامعقول است. چه اینکه در تشبیه چیزی به چیز دیگر حتما وجه شبه لازم است. و این مهم بصورتی که بتواند ملاک تشبیه اساسی بین زن و مرد باشد، ناپیداست.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1401