شبهات نسخ دکتر سها در دایره نقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جامعه المصطفی العالمیه قم

چکیده

دکتر سها ادعا کرده است که در قرآن کریم آیات ناسخ و منسوخی وجود دارد. این آیات از قبل حکمی داشته و با آیه جدید حکم آن‌ها از بین رفته است؛ بنابراین؛ اگر قرآن کریم نشأت گرفته از وحی خداوندی بود، این تباین را نباید داشته باشد. به اعتقاد ایشان چون قرآن کریم ساخته و هم گذاشتی از ذهنیات و ادراک حضرت محمد (ص) است؛ ازاین‌رو، ابتدا آیاتی را بیان و ابلاغ کرده است و با گذر زمان، چون به عنوان موجودی بشری، دارای دانشی ضعیف بدون پشتوانه الهی بوده، حکم آیات قبلی را با آیات جدید نسخ کرده است. این پژوهش به روش «کتابخانه ای-اسنادی با رویکرد تحلیلی» با مبحث «نقد شبهات نسخ دکتر سها» پرداخته است. دلایل ایشان استناداً همراه با پاسخ‌های قانع‌کننده در آیینه نقادی قرار گرفته است تا اتقان و صلابت قرآن کریم که از طرف خداوند به پیامبر (ص) نازل شده است، بیان گردد. از مهم‌ترین نتایج این تحقیق، از یک طرف عدم آگاهی به تعریف صحیح نسخ، بررسی مغرضانه آیات مربوط به نسخ، برداشت‌های غیر‌عالمانه، نقد غیر‌منصفانه، عدم توجه به قانونگذار حقیقی،خداوند تبارک و تعالی و تناقض‌گویی دکتر سها است و از طرف دیگر، توجّه و اثبات اصل وحیانی بودن قرآن کریم و نزول آن از طرف خداوند تبارک‌وتعالی به پیامبر گرامی اسلام (ص) معلوم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها