رویکرد تحلیلی دیدگاه خاورشناسان به نظریه وحی نبوغی با تکیه ‌بر آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم قم

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرج

چکیده

از آنجایی‌که خداوند متعال با ارسال پیامبر خاتم، دین اسلام و قرآن کریم، درصدد هدایت بشریت بوده ازاین‌رو در طول تاریخ عده‌ای‌ از مخالفین به علت در خطر دیدن منافع خود، علیه این آیین الهی برخاستند و برای این‌که بتوانند مردم را از دین اسلام دور کنند به ایجاد شبهات فراوانی دست زدند، یکی از این شبهات «وحی نبوغی» است یعنی (پیامبر اکرم (ص) به علت هوش سرشار خود توانسته چنین مطالبی را ارائه کند) درحالی‌که خداوند با توجه به آیات قرآن کریم، پیامبر اسلام (ص) را از هر تهمتی، مبرا دانسته به همین جهت وحیانیت قرآن کریم از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره مورد توجه مستشرقان بوده است بنابراین به بررسی تاریخچه و شبهه مستشرقان و رد دیدگاه آنان با رجوع به آیات و دیدگاه اندیشمندان مسلمان شیعه پرداختیم و در پی آن منشأ الهی «وحی قرآنی» را بازشناسی نمودیم، روش پژوهشی در این مقاله، اسنادی، تحلیلی- توصیفی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها