تحلیل انتقادی شبهات حوزه‌ی زیارت قبر پیامبر  با تأکید بر کتاب «خصائص المصطفی  بین الغلو و والجفا »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زیارت قبر پیامبر یکی از اعمال مستحب مؤکد می‌باشدکه با توجه به اسوه بودن و متعالی بودن روح پیامبر اکرم‌ ، یکسان دانستن ایشان با دیگر افراد به دور از اندیشه است و همچنین توانایی ایشان بر شفاعت از امتش غیر قابل انکار است که مؤلف کتاب «خصائص المصطفی  بین الغلو و والجفا » قصد دارد که وجود مبارک پیامبر اکرم  را فردی عادی معرفی کند . ضرورت این تحقیق با توجه به شبهات وارده که ذهن افراد را درگیر کرده است، مشخص می‌‌گردد. روش تحقیق در این نوشتار،کتابخانه‌ای می‌باشد.این تحقیق با توجه به فصل دوم کتاب مذکورکه مؤلف به طرح شبهات حوزه‌ی زیارت قبر پیامبر  و نقد بر مسلمانان، اعم از شیعیان و اهل سنت پرداخته است، سعی برطرح و نقد شبهات زیارت قبر پیامبر با تأکید بر آیات و روایات داشته است. از نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌توان به صحیح السند بودن روایت«مَنْ زارَ قَبْری وَجَبَتْ لَه شَفاعَتی» و معنای شفاعت اشاره کرد که به معنای درخواست دعا است و به هیچ وجه درخواست دعا از پیامبر  شرک محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها