بررسی شبهات دفع بلا پیرامون حکمت و فلسفه بلا و رابطه بین بلا و جامعه و افراد جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی قم

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

وجود بلا و گرفتاری در زندگی هر فرد، سبب شده است که انسان ها به دنبال راهکاری برای رهایی از بلا باشند. خداوند نیز در آیات و به وسیله معصومین(ع) در روایات، دستورالعمل هایی برای دفع بلا بیان کرده است تا انسان ها بتوانند مانع نزول بلا شوند. گاهی افراد از این راهکار ها پاسخی نمی گیرند که در نهایت سبب ایجاد سوال و شبهاتی در ذهنشان می شود و یا از ابتدا در اصل موضوع ابتلا و امتحان دچار شک و تردید می شوند و شبهاتی برایشان ایجاد می شود مانند اینکه چرا بلا وجود دارد؟ علت و فلسفه بلا چیست؟ چرا خداوندی که رحمان و حکیم است، بلا را قرار داده است؟ چرا کودکانی که گناهی ندارند، گرفتار بلا می شوند؟ و یا بلا در سرزمین های اسلامی و در بین مسلمانان رایجتر است؟ و شبهاتی از این قبیل که این مقاله با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخگویی به این شبهات بوده است و با بیان فلسفه ابتلاء و آزمایش، رابطه ی بین رحمت و حکمت خداوند با بلا، علت قضا و قدر خداوند بر نزول بلا، رابطه علی و معلولی و قانون حاکم بر جامعه و علت های دیگر، پاسخ شبهات مطرح شده را می دهد.

کلیدواژه‌ها