بررسی شبهه تنافی آرزوی مرگ با مقام حضرت مریم (س) با توجه به آیه 23 سوره مریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

10.22034/sdqr.2023.189928

چکیده

در نگاه اول میان عبارت «یا لیتنی متُّ قبل هذا» در آیه 23 سوره مریم که حاکی از تمنای مرگ توسط حضرت مریم (س) می‌باشد و مقام و منزلت ایشان به عنوان یک انسان برگزیده تعارض وجود دارد. همین تعارض، باعث ایجاد اشکالی دیگر یعنی تنافی هدایت‌گری قرآن کریم با نقل این سخن از حضرت مریم (س) می‌گردد. از آن‌جا که رفع اشکال از آیه مزبور و حل این شبهات به خاطر مربوط بودن با مباحث کلامی و اعتقادات، حائز اهمیت می‌باشد و به جهت این که تا کنون پژوهشی مستقل پیرامون شبهه مذکور انجام نشده است، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با عنایت به آراء مفسران، برای شبهه مذکور پاسخ‌هایی را ارائه می‌دهد. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که سخن «یا لیتنی متُّ قبل هذا» هیچ‌گونه منافاتی با مقام حضرت مریم (س) نداشته و با مقام صبر، شکر و رضای ایشان نیز در تعارض نیست؛ بلکه این سخن حاکی از شدت عنایت ایشان به مقام حیا و عفت بوده، سخت و گران بودن تحمل اتهام به معصیتی خلاف عفت برای حضرت (س) را می‌رساند و این خود، کمالی برای ایشان بوده و شدت قربشان به حق متعال را نشان می‌دهد. با برطرف شدن شبهه اول، شبهه دوم نیز برطرف گشته و روشن می‌گردد که حکمت نقل این سخن از حضرت مریم (س) علاوه بر اشاره به منزلت رفیع ایشان به وسیله اشاره به سربلند بیرون آمدن حضرت (س) از امتحانی سخت و طاقت‌فرسا، نشان‌گر رحمت واسعه و الطاف بی‌کران خداوند در حق بندگان مخلص خویش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات