تحلیلی بر محاسبه سرعت نور در قران از دیدگاه محمد دودح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برق، دانشگاه صنعتی قوچان؛ خراسان رضوی؛ ایران (نویسنده مسئول)

2 مدرس مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) قوچان؛ایران؛

20.1001.1.27173879.1400.3.2.9.0

چکیده

مقاله‌ای با عنوان «سرعة الضوء فی القرآن الکریم» به نویسندگی د. محمد دودح در کتاب «الکون و الاعجاز العلمی فی القرآن» و چندین منبع دیگر به زبان های مختلف منتشر شده است. وی بر اساس تعبیری از آیه پنجم سوره مبارکه سجده و انجام محاسبات ریاضی، عددی بسیار نزدیک به سرعت نور km/s 299792.5 به دست آورده است. در این مقاله ایرادهای محاسباتی روش دودح را که شامل: خطا در محاسبه طول مدار سیاره‌ی ماه، خطا در برابر فرض کردن هزار سال با دوازده هزار ماه نجومی و اشتباه در تصحیح سرعت متوسط سیاره‌ی ماه، بیان شده است. همچنین خطاهای مبنایی او شامل تعبیر اشتباه از آیه شریفه، وابستگی کمیّت‌های محاسباتی استفاده شده در محاسبات دودح به زمان و در مقابل، مستقل از زمان بودن مقدار سرعت نور و همچنین حساسیت بالای مقدار نهایی به خطاهای موجود در محاسبات وی، بررسی شده است. علاوه بر بررسی خطاهای موجود در روش وی، صحت داده‌های نجومی به‌کار برده شده توسط وی با مراجعه به منابع معتبر بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن الکریم
 • پوپر، کارل ریموند. (1934 م). منطق اکتشاف علمی. ترجمه سید حسین کمالی. تهران: علمی و فرهنگی.
 • پهلوان، منصور و رضایی، حسین. (1398). «بررسی شبهات آیات مرتبط به خلقت جهان در شش روز». دو فصل نامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی. سال اول. شماره 1/پیاپی 1. صص 1-21.
 • دودح، محمد. (1991 م). سرعة الضوء فی القرآن الکریم. (منصور محمد حسب النبی). الکون و الإعجاز العلمی فی القرآن. (353-377). القاهره: دارالفکر العربی.
 • طباطبایی، سیدمحمدحسین و مکارم شیرازی، ناصر. (1367). ترجمه تفسیر المیزان. قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی.
 • قرائتی، محسن. (1374). تفسیر نور. قم: موسسه در راه حق.
 • مسترحمی، سیدعیسی. (1398). «تحلیل اعجاز نجومی قرآن از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی». دو فصل نامه علمی قرآن و علم، سال سیزدهم. شماره 25. صص 55-82.
 • مکارم شیرازی، ناصر. (1386). پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • Coxeter, H.S.M. (1969). Introduction to Geometry (2nd ed.). New York: Wiley.
 • https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
 • https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/moonorbit.html
 • James M. Hill and Barry J. Cox. (2012). “Einstein's special relativity beyond the speed of light,” Proceedings Mathematical Physical & Engineering Sciences, volume 468, issue 2148, pp. 4174–4192.
 • Lang K. R. (2011). The Cambridge guide to solar system, New York, Cambridge university press.

Stationery Office, H. M. (1961). Explanatory supplement to the astronomical ephemeris. Britain